Ochrana údajů

Tato informace, týkající se ochrany údajů, platí pro zpracování údajů, které provádí:
Quiflex GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer Heinz Knauseder
Maybachstr. 6
71397 Leutenbach
Telefon: 07195 5909125
Telefax: 07195 5909126
E-Mail: info@quiflex.de

Ochrana údajů
Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji zacházíme jako s důvěrnými údaji a podle zákonem daných předpisů na ochranu údajů, jakož i podle tohoto prohlášení o ochraně údajů. Naši webovou stránku je možné používat zpravidla bez uvedení osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách zjišťovány osobní údaje (například jméno, poštovní adresa nebo e-mailové adresy), probíhá to, je-li to možné, vždy dobrovolně. Tyto osobní údaje se využívají zejména za účelem reklamy/výzkumu trhu a pro úpravu podoby našich služeb pouze tehdy, pokud jste nám pro to výslovně udělili Váš souhlas. Máte právo, svůj udělený souhlas kdykoliv odvolat. Nedochází k předávání Vašich osobních údajů třetím osobám k jiným účelům, než které jsou uvedeny níže. Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám, jen tehdy, jestliže:

 • Jste k tomu udělili Váš výslovný souhlas podle čl. 6 odst. s. 1 písm. a GDPR,
 • je předávání podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR potřebné pro uplatňování, vykonávání nebo k obraně právních nároků a neexistuje důvod předpokládat, že máte převážně chráněný zájem na tom, aby se Vaše údaje nepředávaly dále,
 • pro případ, že existuje zákonem daná povinnost pro předávání údajů podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. c GDPR, a
 • pokud to připouští zákon a je-li to podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. b GDPR potřebné pro uzavírání a realizaci právních vztahů s Vámi.

Upozorňujeme na to, že při přenosu dat na internetu (např. při e-mailové komunikaci) může dojít k nedostatkům v bezpečnosti. Dokonalá ochrana dat před přístupem třetích osob není možná. 

Zjišťování a ukládání osobních údajů a způsob a účel jejich používání
Při načtení naší webové stránky quiflex.de odesílá prohlížeč, používaný na Vašem koncovém zařízení, automaticky informace na server naší webové stránky. Tyto informace se dočasně ukládají do souboru – tzv. Logfile. Při tom se zaznamenávají bez Vašeho přičinění následující informace a zůstávají uloženy až do okamžiku automatizovaného smazání:

 • IP adresa počítače, který přistupuje k webové stránce,
 • datum a čas přístupu,
 • název a URL vyžadovaného souboru,
 • webová stránka, ze které je realizován přístup (Referrer-URL),
 • použitý prohlížeč a příp. operační systém Vašeho počítače a název Vašeho poskytovatele přístupu.

Uvedené údaje zpracováváme k následujícím účelům:

 • zajištění hladkého navázání spojení s webovou stránkou,
 • zajištění pohodlného používání naší webové stránky,
 • vyhodnocování bezpečnosti a stability systému, jakož i
 • pro další administrativní účely.

Právním základem pro zpracovávání údajů je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá ze shora vyjmenovaných účelů pro zjišťování údajů. Zjištěné údaje nepoužijeme v žádném případě k účelu k vyvozování závěrů, týkajících se Vaší osoby. Kromě toho používáme při návštěvě naší webové stránky cookies a analytické služby.

Kontaktní formulář
V případě dotazů jakéhokoliv druhu Vám nabízíme možnost, zkontaktovat nás prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na webové stránce. Při tom je potřebné uvedení platné e-mailové adresy, abychom věděli, od koho pochází požadavek a abychom na něj mohli odpovědět. Další údaje je možné uvést dobrovolně. Zpracování údajů za účelem navázání kontaktu s námi probíhá podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a GDPR na základě Vašeho dobrovolně uděleného souhlasu. Po vyřízení Vámi vzneseného požadavku, dojde k automatickému vymazání osobních údajů, které jsme zjišťovali pro účely použití kontaktního formuláře.

Předávání údajů
Nedochází k předávání Vašich osobních údajů třetím osobám k jiným účelům, než které jsou uvedeny níže. Vaše osobní údaje budeme předávat třetí osobám pouze tehdy, když:

 • jste k tomu udělili Váš výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a GDPR,
 • je předávání údajů podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR potřebné pro uplatňování, výkon nebo obranu právních nároků a neexistuje důvod předpokládat, že máte převážně chráněný zájem na nepředávání Vašich údajů,
 • pro případ, že pro předávání existuje zákonná povinnost podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. c GDPR, jakož i
 • pokud to je ze zákona přípustné a je to podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. b GDPR potřebné pro uzavírání a realizaci smluvních vztahů s Vámi.

Prohlášení o ochraně údajů pro používání Google Analytics
Pro účely náležité úpravy a průběžné optimalizace našich stránek používáme Google Analytics, webovou analytickou službu firmy Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen „Google“). V této souvislosti dochází k vytváření pseudonymizovaných uživatelských profilů a k používání cookies (viz pod č. 4). Informace, které vytvoří cookie, o Vašem používání této webové stránky, jako

 • typ/verze prohlížeče,
 • používaný operační systém,
 • Referrer-URL (předchozí navštívená stránka),
 • hostitelské jméno přistupujícího počítače (IP adresa),
 • čas požadavku směřovaného na server,

jsou přenášeny na server firmy Google v USA a tam dochází k jejich uložení. Tyto informace se používají pro vyhodnocování používání webové stránky, pro sestavování reportů o aktivitách na webové stránce a pro poskytování dalších služeb, spojených s používáním webové stránky a využíváním internetu, za účelem výzkumu trhu a náležitých úprav těchto webových stránek. Tyto informace budou také případně předávány třetím osobám, je-li to předepsáno zákonem nebo i pokud třetí osoby tyto údaje zpracovávají na základě pověření. Vaše IP adresa nebude v žádném případě spojována s jinými údaji od Googlu. IP adresy budou anonymizovány, takže je nebude možné přiřazovat (maskování IP). Příslušným nastavením softwaru prohlížeče můžete zabránit instalaci cookies; upozorňujeme však na to, že může případně dojít k tomu, že nebude možné v plném rozsahu využívat veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit zaznamenávání údajů, které vytvořilo cookie a které se vztahují k Vašemu používání webové stránky (vč. Vaší IP adresy), stejně jako zpracovávání těchto údajů firmou Google, tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Jako alternativu k doplňku prohlížeče, zejména u prohlížečů na mobilních koncových zařízeních, můžete navíc zabránit zaznamenávání ze strany Google Analytics tím, že kliknete na tento odkaz. Nastaví se cookie typu opt-out, které zabrání budoucímu zaznamenávání Vašich údajů při návštěvě této webové stránky. Opt-out cookie platí jen v tomto prohlížeči a jen pro naši webovou stránku a dojde k jeho uložení ve Vašem zařízení. Vymažete-li cookies v tomto prohlížeči, budete muset opt-out cookie znovu nastavit. Další informace, týkající se ochrany údajů v souvislosti s Google Analytics naleznete eventuálně v nápovědě ke Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de). Zaznamenávání Vašich údajů prostřednictvím Google Analytics můžete zabránit tím, že kliknete na následující odkaz. Dojde k nastavení opt-out cookie, které zabrání zaznamenávání Vašich údajů při budoucích návštěvách této webové stránky: deaktivace Google Analytics.

Cookies
Internetové stránky z části používají takzvané cookies. Cookies na Vašem počítači nezpůsobí žádnou škodu a neobsahují žádné viry. Cookies slouží pro to, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a které si ukládá do paměti Vás prohlížeč. U většiny cookies, které používáme, se jedná o takzvané „session cookies“. Po ukončení Vaší návštěvy dojde k jejich automatickému vymazání. Jiné cookies zůstávají uloženy ve Vašem počítači, dokud je nevymažete. Tyto cookies nám umožňují, opět rozpoznat Váš prohlížeč při další návštěvě. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, že budete informováni o nastavování cookies a povolíte cookies jen v jednotlivém případě, vyloučíte přijímání cookies pro určité případy nebo obecně a můžete aktivovat automatické vymazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies je možné, že dojde k omezení funkčnosti této webové stránky.

Plug-iny sociálních médií
Na základě čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR používáme na naší webové stránce plug-iny sociálních médií, pro zvýšení známosti našeho podniku. Za tím stojící reklamní účel je třeba ve smyslu GDPR považovat za oprávněný zájem. Odpovědnost za provoz v souladu s ochranou údajů musí zaručit příslušný poskytovatel. Zapojení těchto plug-inů z naší strany probíhá prostřednictvím takzvané metody dvojkliku, pro co nejlepší ochranu návštěvníků naší webové stránky.

Facebook
Na naší webové stránce se používají plug-iny sociálních médií od Facebooku, aby její používání bylo osobnější. Pro tento účel používáme tlačítko „TO SE MI LÍBÍ“ nebo „SDÍLET“. Jedná se při tom o nabídku Facebooku. Načtete-li stránku naší webové prezentace, která obsahuje takový plug-in, naváže Váš prohlížeč přímé spojení se servery Facebooku. Facebook předává obsah plug-inu přímo Vašemu prohlížeči a tento prohlížeč jej integruje do webové stránky. Integrací plug-inů obdrží Facebook informaci, že Váš prohlížeč načetl příslušnou stránku naší webové prezentace, i když nemáte žádný účet na Facebooku nebo když právě nejste na Facebooku přihlášeni. Tato informace (včetně Vaší IP adresy) je Vaším prohlížečem předávána přímo na server Facebooku v USA a tam je uložena. Pokud jste přihlášeni na Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu naší webové stránky přímo k Vašemu facebookovému účtu. Pokud spolupůsobíte s plug-iny, například pokud stisknete tlačítko „TO SE MI LÍBÍ“ nebo „SDÍLET“, dojde rovněž k předání příslušné informace přímo na server Facebooku a informace je tam uložena. Navíc dojde ke zveřejnění informací na Facebooku a informace jsou zobrazeny Vašim přátelům na Facebooku. Facebook může tyto informace používat pro účely reklamy, výzkumu trhu a k náležité úpravě facebookových stránek. Facebook k tomuto účelu vytváří profily, týkající se využívání, zájmů a vztahů, např. pro vyhodnocování Vašeho využívání naší webové stránky s ohledem na inzeráty, které se Vám zobrazují na Facebooku, pro informování jiných uživatelů Facebooku o Vašich aktivitách na naší webové stránce a pro poskytování dalších služeb, spojených s používáním Facebooku. Pokud nechcete, aby Facebook přiřazoval k Vašemu facebookovému účtu data, shromážděná prostřednictvím naší webové prezentace, musíte se před návštěvou naší webové stránky odhlásit z Facebooku. Účel a rozsah zjišťování údajů a další zpracování a využívání dat ze strany Facebooku a Vaše toho se týkající práva a možnosti nastavení pro ochranu Vašeho soukromí, zjistíte z pokynů, týkajících se ochrany údajů.

Pinterest
Na naší internetové stránce se nachází tlačítko „Pin it“ sociální sítě Pinterest, kterou provozuje firma Pinterest, Inc. – se sídlem 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Kvůli používání tlačítka „Pin it“ obdrží Pinterest informaci, že jste navštívili některou z našich internetových stránek. Pokud byste se mezitím přihlásili ke svému účtu na Pinterestu, může Pinterest navíc přiřadit Vaši návštěvu k Vašemu účtu na Pinterestu. Kliknutím na tlačítko „Pin it“ dojde k předání údajů Pinterestu, které se uloží na serverech (v USA). Pokud byste tomu chtěli zabránit, musíte se před kliknutím na tlačítko „Pin it“ odhlásit od Vašeho účtu na Pinterestu. Pro ochranu Vašeho soukromí si prosím zjistěte další podrobnosti ohledně zjišťování údajů, respektive ohledně zpracování a využívání Vašich údajů ze strany Pinterestu, jakož i Vaše právní možnosti a možnosti nastavení, z pokynů Pinterestu, týkajících se ochrany údajů na: http://pinterest.com/about/privacy/

YouTube
Naše webová stránka používá plug-iny stránky YouTube, kterou provozuje Google. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte některou z našich stránek, vybavených plug-inem YouTube, dojde k navázání spojení se servery od YouTube. Při tom se sdělí serveru YouTube, kterou z našich stránek jste navštívili. Jste-li přihlášení k Vašemu účtu na YouTube, umožňujete YouTube, přiřadit Vaše chování při brouzdání přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tím, že se odhlásíte od Vašeho účtu na YouTube. Využívání YouTube probíhá v zájmu atraktivní prezentace našich on-line nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Další informace ohledně zacházení s údaji uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně údajů od YouTube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Nesouhlas s reklamními e-maily
Tímto nesouhlasíme s využíváním kontaktních údajů, zveřejněných v rámci povinnosti v tiráži, pro přeposílání reklamy a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například jako spamových e-mailů.

Práva dotčených osob
Máte právo:

 • podle čl. 15 GDPR vyžadovat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme. Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracovávání, o kategorii osobních údajů, o kategoriích příjemců, kterým byly Vaše údaje oznámeny, o plánované době uložení, o existenci práva na opravu, vymazání, omezení zpracovávání nebo nesouhlas, o existenci práva na podání stížnosti, o původu Vašich údajů, pokud tyto údaje nebyly zjištěny u nás, jakož i o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a příp. o vypovídajících informacích, týkajících se jejich podrobností;
 • podle čl. 16 GDPR požadovat neprodleně opravu nesprávných osobních údajů nebo doplnění Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy;
 • podle čl. 17 GDPR požadovat vymazání Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, pokud zpracovávání není potřebné pro výkon práva na svobodný projev mínění a informaci, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků;
 • podle čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud rozporujete správnost údajů, pokud je zpracovávání nelegální, ale odmítáte jejich vymazání a my údaje již nepotřebujeme, vy je však potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků nebo jste podle čl. 21 GDPR nesouhlasili se zpracováváním;
 • podle čl. 20 GDPR obdržet Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich zprostředkování jiné odpovědné osobě;
 • podle čl. 7 odst. 3 GDPR Váš souhlas, který jste nám jednou udělili, vůči nám kdykoliv odvolat. To má za následek, že nesmíme zpracovávání údajů, které spočívalo na Vašem souhlasu, v budoucnu již dále provádět a 
 • podle čl. 77 GDPR můžete podat stížnost u dozorčího úřadu. Zpravidla se můžete za tímto účelem obrátit na dozorčí úřad podle Vašeho běžného místa pobytu nebo místa výkonu práce nebo podle našeho sídla firmy.

Právo na nesouhlas
Pokud jsou Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů zpracovávány podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR, máte právo, podle čl. 21 GDPR podat nesouhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů, pokud pro to existují důvody, které vyplývají z Vaší zvláštní situace nebo pokud nesouhlas směřuje proti přímé reklamě. V posledně jmenovaném případě máte obecné právo na vyjádření nesouhlasu, které budeme realizovat bez uvedení zvláštní situace. Pokud chcete uplatnit své právo na odvolání nebo nesouhlas, postačí k tomu e-mail na Toto prohlášení o ochraně údajů platí pouze pro obsahy na našich serverech a neobsahuje webové stránky, které jsou na naší stránce propojené pomocí odkazů.

Bezpečnost údajů
Během návštěvy webové stránky používáme rozšířený proces SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s příslušným nejvyšším stupněm šifrování, které podporuje Váš prohlížeč. Zpravidla se u toho jedná o 256bitové šifrování. Pokud Váš prohlížeč nepodporuje 256bitové šifrování, použijeme namísto toho 128bitovou v3 technologii. To, zda je jednotlivá stránka naší internetové prezentace přenášena šifrovaně, poznáte podle toho, že symbol klíče, respektive zámku na spodní stavové liště Vašeho prohlížeče, jsou zobrazeny jako uzamčené. Kromě toho používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše údaje chránili proti náhodným nebo úmyslným manipulacím, částečné nebo úplné ztrátě, zničením nebo před neoprávněným přístupem třetích osob. V souladu s technologickým vývojem naše bezpečnostní opatření průběžně vylepšujeme.

Aktuálnost a změna tohoto prohlášení o ochraně údajů
Toto prohlášení o ochraně údajů je aktuálně platné a jeho znění je ve stavu, jaký platil v květnu 2018. Je možné, že v důsledku dalšího vývoje naší webové stránky a jí se týkajících nabídek nebo na základě změněných zákonných, respektive úředních směrnic, bude zapotřebí, změnit toto prohlášení o ochraně údajů. Příslušné aktuální prohlášení o ochraně údajů si můžete kdykoliv vyvolat a vytisknout na webové stránce na adrese …