Neutralizace na základě spáry Quiflex® na překládacích mostech a ocelových kolejnicích

Co je problémem

Překládací mosty v logistice jsou vystaveny extrémním zátěžím. Zde se sbíhá kompletní doprava zboží, která je jinak rozdělena po celé hale. K tomu přistupují extrémní rozdíly teplot mezi vnitřním a venkovním prostředím a také skutečnost, že se potkávají rozdílné materiály, ve většině případů ocel a beton. Vibrace, které vznikají při přejíždění a nárazy, které způsobují přijíždějící nákladní automobily, se postarají o zbytek.

Ocelové kolejnice u spárových konstrukcí nebo okolo vah, které není možné kvůli jejich velikosti vymontovat, způsobují podobné problémy. To vede ke zvýšenému počtu výlomů u přechodu. Z toho vzniká opotřebení zdvižných vozíků, delší doba nakládání a náklady, způsobené padajícím zbožím.

Jaké je řešení

Neutralizační spáry QUIFLEX®

Protože zatížení na přechodech není možné snížit, může otřesy a výkyvy teplot trvale pohlcovat pouze flexibilní konstrukce. Neutralizace QUIFLEX® na základě kapaliny se montuje přímo na místě podle Vašich potřeb. V důsledku přizpůsobitelné konstrukce a jejích trvale houževnatě pružných vlastností, patří opravy na přechodech do minulosti.

Neutralizace na základě spáry Quiflex® na překládacích mostech a ocelových kolejnicích

Co je problémem

Překládací mosty v logistice jsou vystaveny extrémním zátěžím. Zde se sbíhá kompletní doprava zboží, která je jinak rozdělena po celé hale. K tomu přistupují extrémní rozdíly teplot mezi vnitřním a venkovním prostředím a také skutečnost, že se potkávají rozdílné materiály, ve většině případů ocel a beton. Vibrace, které vznikají při přejíždění a nárazy, které způsobují přijíždějící nákladní automobily, se postarají o zbytek.

Ocelové kolejnice u spárových konstrukcí nebo okolo vah, které není možné kvůli jejich velikosti vymontovat, způsobují podobné problémy. To vede ke zvýšenému počtu výlomů u přechodu. Z toho vzniká opotřebení zdvižných vozíků, delší doba nakládání a náklady, způsobené padajícím zbožím.

Jaké je řešení

Neutralizační spáry QUIFLEX®

Protože zatížení na přechodech není možné snížit, může otřesy a výkyvy teplot trvale pohlcovat pouze flexibilní konstrukce. Neutralizace QUIFLEX® na základě kapaliny se montuje přímo na místě podle Vašich potřeb. V důsledku přizpůsobitelné konstrukce a jejích trvale houževnatě pružných vlastností, patří opravy na přechodech do minulosti.

Výhody

Je množné přes ni přejíždět zcela bez otřesů

Neutralizace nárazů a vibrací na překládacích mostech

Bez průběžných nákladů na údržbu a sanaci

Rychlejší časy nakládání v důsledku přejíždění plnou rychlostí

Snížené opotřebení pneumatik

Snížení nákladů na údržbu u prostředků pro pozemní dopravu

Žádné problémy u vysokých výkyvů teplot

Snížení zatížení, způsobeného otřesy, pro člověka a stroj

"*" indicates required fields

Mám zájem o QUIFLEX® pro:*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.