Spáry Quiflex® ve skladech s vysokými regály podle normy

Co je problémem

Podlahy ve skladech s vysokými regály již není možné od určité velikosti ze stavebně-fyzikálních důvodů vyrobit beze spár. Na základě silného zatížení, způsobené pneumatikami vysokozdvižných vozíků pro práci v úzkých uličkách, které jsou vyrobeny z vulkollanu, nalezneme v oblasti konstruktivních spár často výlomy v oblasti, po které se jezdí. Každodenním problémem jsou také přetržení kabelů u indukční smyčky. Následkem jsou pravidelné poruchy provozu a z toho vyplývající neustálá potřeba sanace těchto míst.

Ve skladech s úzkými uličkami a ve skladech s vysokými regály jsou kladeny značné požadavky na rovinnost podlah a klidný chod prostředků pro pozemní dopravu. Zejména dilatační spáry v podlaze hal, které vedou příčně vůči uličce, představují podstatný rušivý faktor. Rušivý impuls, vyvolaný spárami, se přenáší na vysokozdvižný vozík a způsobí tam nebezpečné vyhoupnutí. Nevyhnutelným následkem je omezení rychlosti, v nejhorším případě výpadek vysokozdvižného vozíku.

Jaké je řešení

Tekutá spára QUIFLEX® se montuje na míru v uličkách skladů s vysokými regály jako vysoce zatížitelné a trvale elastické řešení spár a je možné ji perfektně přizpůsobit místním okolnostem. Je trvale zajištěno přejíždění zcela bez otřesů, bez jakýchkoli hran, trhlin nebo štěrbin ve spáře, a to vše bez nutnosti údržby.

Spáry Quiflex® ve skladech s vysokými regály podle normy

Co je problémem

Podlahy ve skladech s vysokými regály již není možné od určité velikosti ze stavebně-fyzikálních důvodů vyrobit beze spár. Na základě silného zatížení, způsobené pneumatikami vysokozdvižných vozíků pro práci v úzkých uličkách, které jsou vyrobeny z vulkollanu, nalezneme v oblasti konstruktivních spár často výlomy v oblasti, po které se jezdí. Každodenním problémem jsou také přetržení kabelů u indukční smyčky. Následkem jsou pravidelné poruchy provozu a z toho vyplývající neustálá potřeba sanace těchto míst.

Ve skladech s úzkými uličkami a ve skladech s vysokými regály jsou kladeny značné požadavky na rovinnost podlah a klidný chod prostředků pro pozemní dopravu. Zejména dilatační spáry v podlaze hal, které vedou příčně vůči uličce, představují podstatný rušivý faktor. Rušivý impuls, vyvolaný spárami, se přenáší na vysokozdvižný vozík a způsobí tam nebezpečné vyhoupnutí. Nevyhnutelným následkem je omezení rychlosti, v nejhorším případě výpadek vysokozdvižného vozíku.

Jaké je řešení

Tekutá spára QUIFLEX® se montuje na míru v uličkách skladů s vysokými regály jako vysoce zatížitelné a trvale elastické řešení spár a je možné ji perfektně přizpůsobit místním okolnostem. Je trvale zajištěno přejíždění zcela bez otřesů, bez jakýchkoli hran, trhlin nebo štěrbin ve spáře, a to vše bez nutnosti údržby.

Výhody

Vyšší průchodnost skladu a plná jízdní rychlost

Dodržení všech požadavků na rovinnost podlahy podle DIN 15185, VDMA atd.

Základem je plast a spáru je možné brousit

Bez jakýchkoliv trhlin, hran nebo drážek na povrchu

Je možné přes ni přejíždět zcela bez otřesů

Verringerung der Erschütterungsbelastung für Mensch und Maschine

Snížení nákladů na údržbu u prostředků pro pozemní dopravu

Snížení opotřebení pneumatik

Eliminace rizika nehody

"*" indicates required fields

Mám zájem o QUIFLEX® pro:*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.