Quiflex® – dylatacja oddzielająca stalowe elementy rampy przeładunkowej od betonowej posadzki

Problem

Rampy przeładunkowe w logistyce są narażone na ekstremalne obciążenia. Ruch towarów, który odbywa się na całej powierzchni hali magazynowej, skupia się w całości na rampach przeładunkowych. Występujące ekstremalne różnice temperatur wewnątrz i na zewnątrz magazynu mają negatywny wpływ na współpracę między betonem a stalą. Drgania powstające podczas ruchu wózków i uderzenia spowodowane przez dokujące ciężarówki dodatkowo zwiększają zakres problemu.

Stalowe elementy konstrukcji ramp przeładunkowych w miejscu sztywnego połączenia z betonową posadzką, poddawane stałym, ekstremalnym obciążeniom, generują te same problemy. Prowadzi to do powiększania się przerwy pomiędzy elementami stalowymi rampy przeładunkowej a posadzką betonową oraz uszkodzenia krawędzi posadzki. Powoduje to nadmierne zużywanie się wózków transportowych, dłuższy czas załadunku oraz koszty uszkodzonych towarów.

Rozwiązanie

QUIFLEX® – dylatacja oddzielająca
Tylko elastyczna konstrukcja dylatacji QUIFLEX® przenosi obciążenia wynikające z obciążenia od drgań, uderzeń i różnic temperatur. QUIFLEX® dylatacja oddzielająca, dzięki swoim właściwościom jest specjalnie dobierana w zależności od panujących warunków. Zdolna do przystosowania się konstrukcja dylatacji QUIFLEX, jej trwałość oraz elastyczne właściwości sprawiają, że koszty naprawy i serwisu należą do przeszłości.

Quiflex® – dylatacja oddzielająca stalowe elementy rampy przeładunkowej od betonowej posadzki

Problem

Rampy przeładunkowe w logistyce są narażone na ekstremalne obciążenia. Ruch towarów, który odbywa się na całej powierzchni hali magazynowej, skupia się w całości na rampach przeładunkowych. Występujące ekstremalne różnice temperatur wewnątrz i na zewnątrz magazynu mają negatywny wpływ na współpracę między betonem a stalą. Drgania powstające podczas ruchu wózków i uderzenia spowodowane przez dokujące ciężarówki dodatkowo zwiększają zakres problemu.

Stalowe elementy konstrukcji ramp przeładunkowych w miejscu sztywnego połączenia z betonową posadzką, poddawane stałym, ekstremalnym obciążeniom, generują te same problemy. Prowadzi to do powiększania się przerwy pomiędzy elementami stalowymi rampy przeładunkowej a posadzką betonową oraz uszkodzenia krawędzi posadzki. Powoduje to nadmierne zużywanie się wózków transportowych, dłuższy czas załadunku oraz koszty uszkodzonych towarów.

Rozwiązanie

QUIFLEX® – dylatacja oddzielająca
Tylko elastyczna konstrukcja dylatacji QUIFLEX® przenosi obciążenia wynikające z obciążenia od drgań, uderzeń i różnic temperatur. QUIFLEX® dylatacja oddzielająca, dzięki swoim właściwościom jest specjalnie dobierana w zależności od panujących warunków. Zdolna do przystosowania się konstrukcja dylatacji QUIFLEX, jej trwałość oraz elastyczne właściwości sprawiają, że koszty naprawy i serwisu należą do przeszłości.

Zalety

Całkowicie pozbawiony drgań i wstrząsów przejazd

Oddzielenie wstrząsów i drgań ramp przeładunkowych

Brak bieżących kosztów napraw i serwisu

Wózki poruszają się z maksymalną prędkością, dzięki czemu magazyn uzyskuje oczekiwaną wydajność

Zmniejszenie zużycia opon wózków

Obniżenie kosztów serwisu wózków

Brak problemu z wysokimi różnicami temperatury

Redukcja wibracji uciążliwych dla ludzi i maszyn

"*" oznacza pola wymagane

Jestem zainteresowany QUIFLEX® dla:*
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.